2018 BAP Azami Destek Miktarları

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 26.12.2017 tarih ve 11 sayılı toplantısında;

“Bilimsel Araştırma Projelerine yapılan başvuruların olabildiğince çoğunun desteklenebilmesi amacıyla bütçemiz imkânları çerçevesinde 2018 yılı Mart Başvuru Dönemine (01-31 Mart 2018)  ait proje destekleme üst limitlerinin KDV dahil

 • 19001-Genel Araştırma Projesi:....................................15.000 TL
 • 19002-Hızlı Destek Projesi:...........................................9.000 TL
 • 19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi: 9.000 TL 
 • 19004-Lisansüstü Tez Projesi: 

               - Yüksek Lisans için:....................................................6.000 TL

               - Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için:..............9.000 TL

 • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi:................15.000 TL
 • 19006-Uluslararası Araştırma Projesi için destek verilmemesine,
 • 19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi:

                -Uluslararası Etkinlikler için:...................................15.000 TL

               -Ulusal Etkinlik Etkinlikler için:.................................6.000 TL

 • 19010- Ulusal Araştırma Projesi:...........................2.750 TL
 • 19008-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi içindestekleme üst limitlerinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen azami destek miktarları olarak belirlenmesine, yılın her ayında başvuru yapılabilmesine,                  

 Ancak Rektörlükçe belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına,” karar verilmiştir.

                                                                                                                         HİTÜ BAP Komisyonu

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__