Önemli Duyuru Detay
2017 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Revize Edildi Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 05-01-2018 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 29-12-2015 Ekleyen Bap Görevlisi Leriman ZEYBEL
Duyuru Detayı

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” 26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda revize edilerek, Üniversitemizin 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan 14 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir. Yönergede bazı revizyonlar yapılmakla birlikte, temel olarak aşağıda kapsamı belirtilen 19009- Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi adı altında yeni bir proje türü daha eklenmiştir.

Bu kapsamda, Hitit Üniversitesinin kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacılar tarafından düzenlenecek kongre, sempozyum, konferans,çalıştay vb. bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için destekler verilecektir.

Konuyla ilgili gereksinim duyulan her konuda Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden destek alınabilecektir. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.   • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__