Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 234) 3 Kalem Hizmet Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 20-09-2017 Son Geçerlilik Saati 17:00
Tarih 13-09-2017 Ekleyen Bap Görevlisi Numan ÇAKIR
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye ..../...../.... tarihi saat ....:.....'a kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 234

NOT 1: TEKLİFLER KAPALI ZARF İÇERİSİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİNE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ FAKS VEYA E-MAİL YOLUYLA DA GÖNDERİLEBİLECEKTİR. 

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK, BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 4: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 5: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 234)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 DNA izolasyonu (virüs) 300 Adet JC ve BK Şartname.docx
2 PCR Reaksiyonu 600 Adet
3 DNA Dizi Analizi Çift Yönlü 200 Adet

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__