Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 MUH19008.17.010 Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞAR 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region 0 /
2 TBMY19008.17.004 Öğr.Gör.Dr. Veli İLÇİ XXVII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON "MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS" 213 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
3 MUH19008.17.009 Yrd.Doç.Dr. Erdal KARADURMUŞ The 3rd Conference on Environmental Science and Tecnology (ICOEST) 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
4 MUH19008.17.007 Doç.Dr. Cengiz BAYKASOĞLU 1st ECCOMAS Thematic Conference on Simulation for Additive Manufacturing 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5 TIP19008.17.006 Doç.Dr. Hüseyin KAYADİBİ 6thEuro-Global Conference on Infectious Diseases 29 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
6 FEF19004.17.003 Doç.Dr. Ebru GÖKMEŞE Elektrospinleme Yöntemi ile Grafen Katkılı Seramik Nano Lif Üretimi ve Karakterizasyonu 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
7 FEF19002.17.002 Doç.Dr. Ebru GÖKMEŞE FEN EDEBİYAT VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE KİMYA DENEYLERİ 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
8 FEF19009.17.001 Prof.Dr. Mehmet DEMİRYÜREK TARİHTE İZ BIRAKANLAR: DOĞUMUNUN 220. YILINDA ŞEYH ŞAMİL VE KAFKASYA SEMPOZYUMU 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
9 ILH19006.17.001 Yrd.Doç.Dr. Hacı Ahmet SEZİKLİ ABD Philadelphia bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerde sosyo-kültürel değişimin nedenleri 6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
10 MUH19009.17.001 Prof.Dr. Ali KILIÇARSLAN 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
11 MUH19003.17.001 Yrd.Doç.Dr. Nihal GÜZEL Çorum Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas.) ve Alıç (Crataeus spp.) Meyvelerinin Bazı Fiziko-kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
12 TIP19002.17.002 Yrd.Doç.Dr. Ümran MUSLU Multidisipliner teletıp uygulaması: Cerrahi öncesi telecerrahi tanılarının histopatoloji ile karşılaştırılması 29 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
13 FEF19001.17.004 Arş.Gör.Dr. Şafak BULUT Iğdır Çöl Faresi (Meriones dahli) Markalama -Tekrar Yakalama Yöntemiyle İncelenmesi ve Tahmini Populasyon Büyüklüğünün Belirlenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
14 FEF19005.17.001 Prof.Dr. Meral DEMİRYÜREK Sevgi Evlerindeki Çocukların (7-14 Yaş) Dil ve Edebiyat Becerilerinin Kültürel Etkinliklerle Desteklenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
15 FEF19001.17.001 Doç.Dr. Özlem ÖZBEK Türkiye'de yetişen einkorn buğday [Triticum monococcum L. ssp. monococcum] türüne ait populasyonlarda genetik çeşitliliğin ISSR yöntemiyle karakterizasyonu 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
16 MUH19001.17.001 Doç.Dr. Cengiz BAYKASOĞLU Fonksiyonel Olarak Derecelendirilmiş Kalınlıklı İnce Cidarlı Yapıların Eksenel ve Eğik Çarpışma Yükleri Altında Enerji Sönümleme Performanslarının İncelenmesi ve Optimizasyonu 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
17 MUH19004.17.006 Doç.Dr. Cengiz BAYKASOĞLU Akıllı Kompozit Üretim Yoluyla Bacaklı Özgün Bir Robotun Tasarımı, Modellemesi Ve Üretimi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
18 FEF19004.17.001 Yrd.Doç.Dr. Arzu KARAYEL Anti-kanser Özellik Gösteren Bazı Farmakolojik Bileşiklerin Moleküler Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri İle İncelenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
19 SBE19004.17.001 Doç.Dr. Fatih DUMAN İSLAMCILIKTA KIRILMA NOKTALARI: HASAN EL-BENNA VE SEYYİD KUTUB 10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
20 BYO19002.17.001 Prof.Dr. Faruk YAMANER Türk Spor Tarihine İz Bırakan Çorumlu Sporcular -Kolaj Tekniği İle Sanatsal Sunumu- 41 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__