Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
41 MUH19008.18.001 Yrd.Doç.Dr. İbrahim BİLİCİ 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
42 FEF19001.17.007 Yrd.Doç.Dr. Şafak BULUT Obruk Baraj Gölü'nde Kışlayan Kuş Populasyonları ile Suyun Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Kalitesinin Belirlenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
43 ALACA19007.17.001 Yrd.Doç.Dr. Bahat COMBA Alaca Avni Çelik Meslek Yükseokulu Veterinerlik Bölüm Laboratuvarı Altyapısı-I 57 ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ / Veterinerlik Bölümü
44 TIP19001.17.002 Yrd.Doç.Dr. Özlem AKDOĞAN Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında glukoz 6 fosfat dehidrojenaz ve serum prolidaz enzim aktivitesinin incelenmesi 29 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
45 FEF19004.17.003 Doç.Dr. Ebru GÖKMEŞE Elektrospinleme Yöntemi ile Grafen Katkılı Seramik Nano Lif Üretimi ve Karakterizasyonu 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
46 TBMY19003.18.001 Yrd.Doç.Dr. Alper CUMHUR Gazbeton Dolgu Duvarların Çelik Levhalar İle Güçlendirilmesi 213 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / İnşaat Bölümü
47 FEF19002.17.002 Doç.Dr. Ebru GÖKMEŞE FEN EDEBİYAT VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE KİMYA DENEYLERİ 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
48 MUH19002.17.003 Arş.Gör.Dr. Filiz AKTI Alüminyum kaynağı olarak kil kullanımının Al-SBA-15 katalizörlerinin yapısal ve katalitik özellikleri üzerine etkisi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
49 MUH19003.17.001 Yrd.Doç.Dr. Nihal GÜZEL Çorum Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas.) ve Alıç (Crataeus spp.) Meyvelerinin Bazı Fiziko-kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
50 TIP19002.17.002 Yrd.Doç.Dr. Ümran MUSLU Multidisipliner teletıp uygulaması: Cerrahi öncesi telecerrahi tanılarının histopatoloji ile karşılaştırılması 29 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
51 FEF19001.18.001 Yrd.Doç.Dr. Emre AVCI Kolorektal kanser tedavisinde anti-kanserojenik lisinoprilinin kullanımı için yeni nano boyutlu formülasyonların geliştirilmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
52 FEF19001.17.004 Yrd.Doç.Dr. Şafak BULUT Iğdır Çöl Faresi (Meriones dahli) Markalama -Tekrar Yakalama Yöntemiyle İncelenmesi ve Tahmini Populasyon Büyüklüğünün Belirlenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
53 ALACA19002.17.002 Yrd.Doç.Dr. Arzu COMBA Resveratrol yüksek dozda florun inflamasyon, oksidatif stres ve lökosit parametrelerine etkisini değiştirir mi? 57 ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ / MÜDÜRLÜK
54 FEF19005.17.001 Prof.Dr. Meral DEMİRYÜREK Sevgi Evlerindeki Çocukların (7-14 Yaş) Dil ve Edebiyat Becerilerinin Kültürel Etkinliklerle Desteklenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
55 FEF19001.17.001 Doç.Dr. Özlem ÖZBEK Türkiye'de yetişen einkorn buğday [Triticum monococcum L. ssp. monococcum] türüne ait populasyonlarda genetik çeşitliliğin ISSR yöntemiyle karakterizasyonu 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
56 MUH19001.17.001 Doç.Dr. Cengiz BAYKASOĞLU Fonksiyonel Olarak Derecelendirilmiş Kalınlıklı İnce Cidarlı Yapıların Eksenel ve Eğik Çarpışma Yükleri Altında Enerji Sönümleme Performanslarının İncelenmesi ve Optimizasyonu 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
57 MUH19004.17.006 Doç.Dr. Cengiz BAYKASOĞLU Akıllı Kompozit Üretim Yoluyla Bacaklı Özgün Bir Robotun Tasarımı, Modellemesi Ve Üretimi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
58 MUH19003.17.002 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih IŞIK MAYIN DEDEKTÖRÜ TEST SİMÜLATÖRÜ 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
59 FEF19004.17.001 Yrd.Doç.Dr. Arzu KARAYEL Anti-kanser Özellik Gösteren Bazı Farmakolojik Bileşiklerin Moleküler Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri İle İncelenmesi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
60 SBE19004.17.001 Doç.Dr. Fatih DUMAN İSLAMCILIKTA KIRILMA NOKTALARI: HASAN EL-BENNA VE SEYYİD KUTUB 10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__