Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 FEF19004.16.005 Yrd.Doç.Dr. Mustafa BAKAN II. TBMM URFA MİLLETVEKİLLERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ (1923-1927) 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
62 ODMYO19001.17.001 Yrd.Doç.Dr. Demet TATAR Çorum İli Civarında Bulunan Farklı Tuzcul Ortamlardaki Toprak ve Sediment Örneklerinden Halofilik ve Halotolerant Aktinomisetlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu 48 OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
63 IBF19004.16.002 Doç.Dr. Sabiha KILIÇ Hızlı Tüketim Ürünlerinde Tüketici Yeniden Satın Alma Kararı Üzerinde Duyusal Markalama Uyaranlarının Etki Düzeyi Farklılıklarının Nörogörüntüleme Teknikleriyle İncelenmesine Dair Deneysel Bir Çalışma 10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
64 SMYO19002.16.002 Yrd.Doç.Dr. Deniz ÖZKAN VARDAR Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Quadriceps Femoris ve Gastrocnemius Kaslarına Uygulanan Nöromusküler Elektriksel Stimulasyonun Egzersiz Performansı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması 51 SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
65 SMYO19002.16.001 Yrd.Doç.Dr. Kubilay KARACİF Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Enterferansiyel Akımın Vakum Elektrot ile Uygulanmasının Ağrı, Yaşam Kalitesi, Depresyon, Fiziksel Performans ve Kinezyofobi Üzerine Etkisi 51 SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜDÜRLÜK
66 MUH19001.16.004 Yrd.Doç.Dr. Ferid KÖSTEKCİ Transmisyon Kayışlarında Bazı Karakteristik Değerlerin Deneysel Olarak Araştırılması 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
67 TIP19002.16.011 Yrd.Doç.Dr. Atakan COMBA Çölyak Hastalığında Endotel Disfonksiyonu ve İntestinal Epitelyal Aktivasyonun Değerlendirilmesi 29 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
68 FEF19002.16.002 Doç.Dr. Hakan GÜNGÜNEŞ Ni-Mn-In Metamagnetik şekil hatırlamalı alaşımlar Fe Etkisi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
69 FEF19001.16.004 Doç.Dr. Dursun Ali KÖSE Dibazik Ligand Türevi Diphenik Asidin Bazı Lantanid Grubu Metal Katyonları Komplekslerinin Sentezi, Termal -- Yapısal Karakterizasyonları ve Bazı Uygulamaları 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
70 MUH19001.16.006 Yrd.Doç.Dr. Öncü AKYILDIZ Yüksek alaşımlı beyaz dökme demirlerde faz dengesinin tayini 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
71 ALACA19003.16.001 Yrd.Doç.Dr. Gönül ARSLAN Çorum İli'nde Dağılım Gösteren Kara Kaplumbağaları (Testudo graeca Linnaeus, 1758)'nda Enfestasyona Neden Olan Sert Kenelerde(Hyalomma aegyptium) Kırım Kongo Hemorajik Ateş Virüsü(KKHAV) Varlığının Araştırılması 57 ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
72 MUH19001.16.001 Prof.Dr. İrfan KURTBAŞ Spiral Mini-Mikro Kanalda Kaynama Kararsızlıkları 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
73 MUH19005.16.001 Prof.Dr. Vedat DENİZ Votorantim Çorum Çimento Fabrikasında Yakıt Türünün ve Karışımının Öğütme Verimliğine Etkisinin Araştırılması 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
74 TIP19002.16.010 Doç.Dr. Hüseyin KAYADİBİ Kronik HBV Taşıyıcılarındaki Erken Evre Karaciğer Fibrozis Derecelerinin Tespitinde Serum Prolidaz Enzim Aktivitesi Ölçüm Yöntemlerinin Tanısal Yeri 29 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
75 FEF19004.16.004 Doç.Dr. Dursun Ali KÖSE Bazı Lantanid Grubu Metal katyonları ile Asesülfam ve Asesülfame-Nikotinamide/N,N-Diethylnicotinamide İçeren Tek ve Karışık Ligand Komplekslerinin Sentezi Termal ve Yapısal Karakterizasyonları 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
76 MUH19004.16.007 Doç.Dr. Fatih ÖZBEY Kargı Tulum Peynirinin Geleneksel Üretim Yöntemi ve Bileşimi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
77 TIP19001.16.005 Prof.Dr. Ayşegül Taylan ÖZKAN İshalli olgularda ihmal edilen protozoonların (Dientamoeba fragilis, Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon sp. ve Blastocystis sp) konvansiyonel (mikroskobik inceleme, kültür) ve moleküler yöntemlerle araştırılması 29 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
78 MUH19001.16.002 Doç.Dr. Sinan ÇALIŞKAN Çift geçişli yeni bir ısı değiştiricisinde üniform sabit ısı akısında yüzey sıcaklık değişinin deneysel olarak incelenmesi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
79 FEF19004.16.003 Doç.Dr. Hakan GÜNGÜNEŞ Fe-%28Ni alaşımına Ti elementinin Mekanik, Manyetik ve Morfolojik özellikler üzerine etkisi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
80 TIP19001.16.007 Yrd.Doç.Dr. Ercan AYAZ Preeklamptik insan plasentalarında panneksin-1'in immünolokalizasyonu ve ekspresyon düzeyi 29 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__