Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 FBE19004.17.002 Prof.Dr. Satılmış BASAN Farklı Dienofillerin Boya Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
82 TIP19002.17.003 Yrd.Doç.Dr. İbrahim DOĞAN Hemodiyaliz Hastalarında Kognitif Fonksiyonlar ile L-karnitin ve Yağ Asitleri İlişkili midir? 29 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
83 FEF19004.17.002 Prof.Dr. Mehmet DEMİRYÜREK XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Basılmış Coğrafya Kitapları Üzerine bir İnceleme (1850-1900) 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
84 MUH19001.17.005 Yrd.Doç.Dr. Mert Şafak TUNALIOĞLU Farklı kalınlıklara ve delik çaplarına sahip malzemelerde sıvama ile delik delme ve vida dişi açma işlemlerinin incelenmesi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
85 SYO19001.17.001 Yrd.Doç.Dr. Serpil PEKDOĞAN Duygusal İstismar Potansiyeli Ölçeğinin Geliştirilmesi ve 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Duygusal İstismar Potansiyellerinin Değerlendirilmesi 37 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
86 FEF19001.17.003 Prof.Dr. Yaşar Erkan ERSOY Çorum İli Alaca İlçesi Örükaya Antik Su Bendi ve Höyüğü: 2017 Yılı Araştırma ve Kazı Çalışmaları 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
87 IBF19004.17.001 Doç.Dr. Sabiha KILIÇ Dijital Pazarlamada C Kuşağının Dijital Ürünleri Benimseme Düzeyi Farklılıklarının Belirlenmesine Dair Bir Alan Araştırması 10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
88 SYO19002.17.001 Yrd.Doç.Dr. Selen ÖZAKAR AKÇA Engelliler konusunda ergenlere verilen eğitimin engellilere yönelik tutumlarına etkisi 37 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
89 ALACA19001.17.001 Yrd.Doç.Dr. Gönül ARSLAN FARKLI SÜT ÖRNEKLERİNDEN LAKTOZ EXTRAKSİYONU İÇİN MOLEKÜLER BASKILANMIŞ KRİYOJELLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ADSORBSİYON ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 57 ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
90 MUH19004.17.001 Yrd.Doç.Dr. M. Emin ERDİN Çeliklerin alın kaynağında mekanik özelliklerin simülasyon yoluyla incelenmesi 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
91 FEF19002.17.004 Prof.Dr. Emre GÜLER Fe-%30Ni-%5Si alaşımı üzerine Ti element etkisi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
92 ILH19004.17.003 Yrd.Doç.Dr. Özden KANTER ŞEYHU'L-İSLAM EBU'S-SUÛD EFENDİNİN KELAMÎ GÖRÜŞLERİ 6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
93 FEF19004.17.005 Yrd.Doç.Dr. Gülçin ALP AVCI Çorum Yöresindeki İşletmelerde Üretilen Süt Ürünlerindeki Bazı Probiyotik Bakterilerde BSH Enziminin Karakterizasyonu 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
94 MUH19004.17.002 Yrd.Doç.Dr. M. Emin ERDİN Polimer Kaplı Metal Sacların Derin Çekilebilirliği 15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
95 FEF19001.17.006 Dr. Abdullah HACAR Niğde-Çamardı Tarihöncesi Madencilik Yüzey Araştırması 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
96 FEF19006.17.001 Arş.Gör.Dr. Necmiye ŞAHİN ARSLAN Ötücü Kuşlarda Büyüme Oranı ve Yaşam Öyküsü Geçiş Yaşının Jüvenillerin Hayatta Kalma Başarısına Etkisi 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
97 ALACA19002.17.001 Doç.Dr. Kazım KÖSE Yeni Nesil Aminoasit Temelli Adsorbanların Endosülfan Miktar Tayininde Kullanımı 57 ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
98 TIP19001.17.001 Prof.Dr. Mete DOLAPÇI Splenektomiye bağlı anti-pnömokok aşı spesifik IgG antikor seviyesi ve IgG aviditesi değişikliği 29 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
99 IBF19004.16.001 Doç.Dr. Taha Bahadır SARAÇ OPTİMAL PARA ALANI KURAMI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU ÇIKMAZLAR 10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
100 FEF19004.16.005 Yrd.Doç.Dr. Mustafa BAKAN II. TBMM URFA MİLLETVEKİLLERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ (1923-1927) 21 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__